Studentenactie in Haagse Spoorwijk

Een groep internationale studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten heeft afgelopen weekend haar intrek genomen in een drietal leegstaande woningen in de Haagse Spoorwijk. Gisteren maakte zij dit bekend aan het woonbedrijf en de advocaat van de staat, met de intentie om direct een kort geding te starten om onrechtmatige ontruiming — zoals vorige maand in de Surinamestraat weer het geval was — te voorkomen. Toen echter duidelijk werd dat de staat het huisrecht van de studenten zou eerbiedigen, werd het kort geding weer ingetrokken. Naast het voorzien in hun dringende behoefte aan woonruimte, wil het studentengezelschap met hun actie zichtbaarheid geven aan het schrijnende tekort aan betaalbare huisvesting in Den Haag.

De huizen zijn eigendom van wooncorporatie Haag Wonen, die twee jaar geleden aankondigde het vooroorlogse buurtje waar de woningen van de studenten deel van uitmaken te willen slopen. In de tussentijd is echter nog geen sloopvergunning aangevraagd en ook zijn er nog geen bouwplannen ingediend. Tegen de achtergrond van alarmerende woningnood vinden de studenten dat geen huis in de stad onnodig leeg zou mogen staan, maar juist zo lang mogelijk bewoond zou moeten blijven.

‘In een opleiding kun je niet wonen!’


De gemeente haalt alles uit de kast om universitaire opleidingen naar Den Haag te lokken (o.a. Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit) en trekt jaarlijks vele miljoenen uit voor city branding, die het o.a. voor studenten aantrekkelijk moet maken om zich hier te vestigen. Betaalbare woonruimte biedt zij echter niet. Wat studenten hier wacht zijn wachtlijsten voor onbereikbare woningen, woekerhuren voor studentenhokken, couchsurfing tot ver buiten de stad en gedwongen verhuizingen door tijdelijke huur en anti-kraak. Dit jaar alleen al werden meerdere 1e-jaars- en uitwisselingsstudenten bij gebrek aan woonruimte genoodzaakt om hun studie in Den Haag af te breken en naar huis terug te keren.

De studenten stellen dat de woningnood een onhoudbare situatie is, waar nu eindelijk structurele oplossingen voor moeten worden afgedwongen. Ten eerste door paal en perk te stellen aan de uitverkoop van de stad. Ten tweede door toe te zien op efficient gebruik van de woningvoorraad en hoog in te zetten op het realiseren van betaalbare woonruimte in leegstaande gebouwen zonder woonbestemming.

Daarbij is het van belang dat de gemeente haar banden met de anti-kraakbedrijven voorgoed verbreekt. Immers, door de verantwoordelijkheid voor haar leegstaande vastgoed op zogenoemde leegstandsbeheerders af te schuiven, werkt de gemeente alleen maar meer verkapte leegstand in de hand. In veel anti-kraaksituaties wordt een zo klein mogelijk aantal rechteloze bewoners (in de dubieuze rol van betalende bewaker) over een zo groot mogelijke oppervlakte uitgespreid, waardoor grote delen van gebouwen jarenlang leeg blijven staan. Ondertussen worden miljoenen binnengehaald over de ruggen van woningzoekenden en neemt de druk op de woningmarkt alleen maar verder toe.

Als wonen een recht is, waarom blijft het dan voor velen onbereikbaar? Verwacht wordt dat de woningnood in de Nederlandse steden de komende jaren alleen maar verder toe zal nemen. Dat vraagt om solidaire actie, want wie niet kan wachten zal het recht op wonen moeten opeisen!

Welkom op de website van Kraakspreekuur Den Haag!

Door gentrificatie en de uitverkoop van sociale huurwoningen wordt huren steeds duurder, terwijl de particuliere huizenmarkt voor velen onbereikbaar blijft. In Den Haag is de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels opgelopen tot 3,5 jaar. Maar in een wachtlijst kun je niet wonen!

Door het falende woonbeleid vallen veel mensen tussen wal en schip. Ondanks het nijpende tekort aan betaalbare woonruimte staan veel woningen in Den Haag onnodig en langdurig leeg. Tegen deze achtergrond doen anti-kraak bureaus zich voor als de oplossing, maar door mensen in een precaire situatie te huisvesten, hollen zij het huurrecht alleen maar verder uit. Het is duidelijk dat overheid en bedrijfsleven de woningnood niet voor ons gaan oplossen.

Zolang er woningnood is, zijn er mensen die hun woonrecht in leegstaande ruimtes opeisen. Dit wereldwijde fenomeen wordt ook wel kraken genoemd: het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte. Nog altijd biedt kraken oplossingen; van het voorzien in woonruimte tot het creëren van ruimten voor sociale initiatieven.

Kraakspreekuur (KSU) Den Haag is een voorbeeld van zo’n initiatief. Wij willen een informatiepunt zijn voor mensen met vragen over woonrecht in het algemeen en de theorie en praktijk van het kraken in het bijzonder. Schroom vooral niet om eens langs te komen of stuur ons een mailtje!

Iedere woensdag van 20:00 tot 21:00
Helmersstraat 124, 2513 SC Den Haag
ksu-denhaag@riseup.net