Welkom op de website van Kraakspreekuur Den Haag!

Door gentrificatie en de uitverkoop van sociale huurwoningen wordt huren steeds duurder, terwijl de particuliere huizenmarkt voor velen onbereikbaar blijft. In Den Haag is de wachttijd voor een sociale huurwoning inmiddels opgelopen tot 3,5 jaar. Maar in een wachtlijst kun je niet wonen!

Door het falende woonbeleid vallen veel mensen tussen wal en schip. Ondanks het nijpende tekort aan betaalbare woonruimte staan veel woningen in Den Haag onnodig en langdurig leeg. Tegen deze achtergrond doen anti-kraak bureaus zich voor als de oplossing, maar door mensen in een precaire situatie te huisvesten, hollen zij het huurrecht alleen maar verder uit. Het is duidelijk dat overheid en bedrijfsleven de woningnood niet voor ons gaan oplossen.

Zolang er woningnood is, zijn er mensen die hun woonrecht in leegstaande ruimtes opeisen. Dit wereldwijde fenomeen wordt ook wel kraken genoemd: het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte. Nog altijd biedt kraken oplossingen; van het voorzien in woonruimte tot het creëren van ruimten voor sociale initiatieven.

Kraakspreekuur (KSU) Den Haag is een voorbeeld van zo’n initiatief. Wij willen een informatiepunt zijn voor mensen met vragen over woonrecht in het algemeen en de theorie en praktijk van het kraken in het bijzonder. Schroom vooral niet om eens langs te komen of stuur ons een mailtje!

Iedere woensdag van 20:00 tot 21:00
Spui 277, 2511BR, Den Haag
ksu-denhaag@riseup.net