WELKOM OP DE WEBSITE VAN KRAAKSPREEKUUR DEN HAAG! WELCOME TO THE WEBSITE OF SQUATTING OFFICE HOUR THE HAGUE!

[NL]

Door gentrificatie en de uitverkoop van sociale huurwoningen wordt huren steeds duurder, terwijl de particuliere huizenmarkt voor velen onbereikbaar blijft. Ondanks het nijpende tekort aan betaalbare woonruimte staan veel woningen in Den Haag e.o. onnodig en langdurig leeg. Tegen deze achtergrond doen anti-kraak bureaus zich voor als de oplossing, maar door mensen in een precaire situatie te huisvesten, hollen zij het huurrecht alleen maar verder uit.

Overheid en bedrijfsleven gaan de woningnood niet voor ons oplossen. Zolang er woningnood is, zijn er mensen die hun woonrecht in leegstaande ruimten opeisen. Dit wereldwijde fenomeen wordt ook wel kraken genoemd: het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van ongebruikte gebouwen of terreinen. Nog altijd biedt kraken oplossingen; van het voorzien in woonruimte tot het creëren van ruimten voor sociale initiatieven.

KSU Den Haag is een voorbeeld van zo’n initiatief. Wij willen een informatiepunt zijn voor mensen met vragen over woonrecht in het algemeen en de theorie en praktijk van het kraken in het bijzonder. Schroom vooral niet om eens langs te komen of stuur ons een mailtje!

Iedere woensdag van 19:00 tot 21:00
Spui 277, 2511BR, Den Haag
E-mail: ksu-denhaag(at)riseup.net


[ENG]

Gentrification and the sale of council houses are causing renting to become more and more expensive, while the private housing market remains out of reach for many people. Despite the critical shortage of affordable housing, many houses in The Hague and its surrounding needlessly remain empty for a long period of time. Against this background, anti-squat (property guardian) companies portray themselves as the solution, but by housing people in precarious situations they only further dismantle tenant rights.

Government and private companies won’t solve the housing crisis. As long as there has been housing shortage, there are people who claim their right of residence in vacant spaces. This worldwide phenomenon is called squatting: the act of taking into use abandoned buildings or sites — without permission of the owner. Up until today squatting offers solutions; from providing housing to the creation of spaces for social initiatives.

KSU The Hague is such an initiative. We want to be an information point for people with questions about housing rights in general and the theory and practice of squatting in particular. Please don’t hesitate to drop by or send us an email!

Every Wednesday from 19:00 till 21:00
Spui 277, 2511BR, Den Haag
E-mail: ksu-denhaag(at)riseup.net