Kraakactie in Zeeheldenkwartier

Afgelopen weekend heeft een stel woningzoekenden een tweetal panden in het Zeeheldenkwartier betrokken, om hun woonprobleem direct op te lossen, zonder bemiddeling door autoriteiten, eigenaren, makelaars of anti-kraakbedrijven.

Dinsdagochtend ging de politie langs bij de kersverse gekraakte boven- en benedenwoning, nadat de bewoners de eigenaar, de steenrijke vastgoedmagnaat Jan Du Chatenier, over de kraakactie hadden ingelicht. In een kort gesprek met de krakers constateerde de politie dat zij de panden inmiddels als woonruimte in gebruik hadden genomen, met een beroep op het grondwettelijk en verdragsrechtelijk beschermde huisrecht dat zij hier inmiddels hadden gevestigd. In tegenstelling tot het politieoptreden bij recente kraakacties in Den Haag, waarbij de politie herhaaldelijk buiten haar boekje ging door de vanuit het OM opgestelde beleidslijn omtrent kraken te negeren (en hiervoor thans door de rechter op de vingers is getikt), deed de politie deze keer precies wat van haar verwacht mag worden.

Volgens de krakers reageerden buurtbewoners uitsluitend verwelkomend en positief op de kraak. Al jarenlang ergeren zij zich kapot aan de verloedering van de panden en diens onverantwoordelijke eigenaar, die al jarenlang elke vorm van onderhoud verzaakt en de directe buren weigert tegemoet te komen in de hieruit voortvloeiende schade door lekkage.Volgens een buurvrouw was er al zeker vijf á zes jaar lang geen activiteit in het pand. De grote hoeveelheid stof in de kozijnen en de één meter hoge berg post en reclamedrukwerk op de deurmat bevestigen dit. De aanwezige voorzieningen zijn doelbewust door de eigenaar gesaboteerd, o.a. door de doucheputjes en watertoevoer op de begane grond en in het bovenpand kapot te hakken en het ruitje van de oven in te slaan. Omdat in het geheel geen sprake is van verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden, wijzen deze haastige vernielingen op het treffen van maatregelen tegen de te verwachten komst van krakers. Zoals Du Chatenier Vastgoed al meerdere malen heeft laten zien, is het onderdeel van hun bedrijfsvoering om huizen jarenlang aan het woonbestand te onthouden, alvorens ze voor maximale winst te ontwikkelen voor het hogere segment van de mark.

Du Chatenier is niet blij met de komst van de krakers en is twee keer boos aan de deur geweest. De wijkagent, die bekend is met de jarenlange leegstand van de panden, benadrukte ten overstaan van de eigenaar dat er op dit moment voor de politie geen aanleiding bestaat om tegen de krakers op te treden, omdat geen sprake is van een heterdaadsituatie. Omdat alleen de rechter bevoegd is om een belangenafweging te maken die het vastgoedbedrijf in haar gelijk zou kunnen stellen, adviseerde hij om eventueel naar de rechter te stappen. Tot die tijd heeft een aantal woningzoekenden voorlopig een huis gevonden in die razendsnel gentrificerende stad, waar steeds minder betaalbare woonruimte bestaat. Het steeds schaarser worden van betaalbare woonruimte en de normalisering van absurde huurprijzen zijn mede te wijten aan de speculatieve praktijken van vastgoedbedrijven zoals Du Chatenier.

Willen wij de stad leefbaar en betaalbaar maken, dan is het noodzaak om niet eindeloos te blijven zoeken tussen de aanbiedingen van huisjesmelkers of bij de autoriteiten te smeken om beter woonbeleid: maar onszelf te organiseren en het recht op wonen op te eisen!

WONEN IS GEEN LUXE MAAR EEN RECHT!
KRAKEN GAAT DOOR!

Kraakspreekuur Den Haag